Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Thị Mỹ Dung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Thị Mỹ Dung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale Manager/ Business Development Manager
  • HO CHI MINH OPEN UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại PRUDENTIAL VIETNAM ASSURANCE PRIVATE LTD.
  • Trưởng phòng tại AIA VIETNAM LIFE INSURANCE LIMITED COMPANY