Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Anh Thư
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 20 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Lê Anh Thư
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales , CSKH, Telesales
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - Quản Trị Kinh Doanh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CTY TNHH MOM & KIDS CARE