Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Hào Hiệp
  • 23 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Hào Hiệp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales marketing
  • HCMC OPEN UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại COUNTRY GARDEN - FOREST CITY SALES GALLERY VIETNAM
  • Trưởng nhóm tại MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) CO., LTD