Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Mai Phương
  • 11 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đặng Mai Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Dược sĩ
  • Hanoi University of Pharmacy, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Hospital Pharmacist at Hoe Nhai General Hospital
  • Nhân viên tại Hospital Pharmacist at Ha Noi French Hospita
  • Nhân viên tại Vipharco pharmaceutical company