Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Thanh Hằng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Thanh Hằng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale Executive
  • Đại Học Nông Lâm TPHCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại DKSH VIET NAM Ltd
  • Trưởng nhóm tại Nestle VIETNAM Ltd