Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Huyền Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Huyền Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trade Category Managemet Manger
  • Foreign Trade University – HCMC Branch, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Unilever