Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Đình Thương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Đình Thương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng bộ phận chất lượng
  • Trường đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex
  • Nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bột Tài Ký