Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lâm Kim Huân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lâm Kim Huân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Designer, UX, UI
  • Nhân viên tại MICASA
  • Trưởng nhóm tại LELA RESTAURANT AND BAR
  • Trưởng nhóm tại ERC INTERNATIONAL
  • Illustrator
  • Photoshop