Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing/ Event
  • RMIT International University, Vietnam, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại GPA
  • Trưởng nhóm tại EMG
  • Nhân viên tại THE GRAND HO TRAM STRIP