Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Tâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Minh Tâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám đốc nhân sự
  • FOREIGN TRADE UNIVERSITY, HCMC BRANCH, VIETNAM, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại FIRST RECRUITMENT-ASIA
  • Trưởng phòng tại HR BUSINESS PARTNER CO., LTD
  • Giám đốc tại GOLDEN BRIDGE CONSULTING J.S.C/ EMPLOYMENT VIETNAM