Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Diệu Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Diệu Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính nhân sự
  • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Trường Tiểu học Vinschool Green Bay – Công ty TNHH MTV Vinschool
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Tin học văn phòng