Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hải Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hải Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic designer
  • Trường đào tạo thiết kế Unidesign, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Freelancer Design
  • Nhân viên tại công ty TNHH Thương mại và phát triển thương hiệu Đại Phát
  • Nhân viên tại WeWow - Ứng dụng Lifestyle và LifeHub.vn
  • Nhân viên tại Pushsale.vn - Quản trị bán lẻ online