Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tiến Phương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tiến Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Business Intelligence Senior Executive
  • Ha noi university of business and technology, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại KidTopi | BI Department
  • Nhân viên tại Topica Edtech Group |HR Department
  • Trưởng nhóm tại Topica Edtech Group |R&D Department