Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Lê Hạ Vy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Lê Hạ Vy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Team Lead
  • International University-HCMC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SUTRIX SOLUTIONS
  • Nhân viên tại L’OFFICIEL VIETNAM MAGAZINE