Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đinh Thị Lan Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đinh Thị Lan Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • University of Economics HCMC , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại TKL MEDIA JSC (MEMBER OF DATVIET VAC)
  • Trưởng nhóm tại PLUS MEDIA CO., LTD
  • Nhân viên tại PHƯƠNG NAM DIGITAL CO., LTD