Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thành Phát
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thành Phát
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Communications/PR
  • Hoa Sen University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Realme Vietnam (smartphone) - new brand of OPPO
  • Nhân viên tại Ben Thanh Jewelry -PRECITA: Handle PR, Sponsor, KOLs, Partnership