Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Nguyễn Ánh Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Nguyễn Ánh Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Finance Services
  • RMIT UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • MONASH UNIVERSITY, trình độ Sau đại học
  • Trưởng nhóm tại PHUC LAM FUEL CORPORATION
  • Trưởng nhóm tại EY VIETNAM
  • Nhân viên tại KPMG VIETNAM