Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tấn Phước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tấn Phước
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám Sát Bán Hàng/ Quản Lý Cửa Hàng
  • Đại học Quang Trung, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại Công Ty Diana Unicharm Việt Nam
  • Trưởng nhóm tại Công Ty Quốc Tế Unilever Việt Nam
  • Nhân viên tại Công ty Quốc Tế Unilever Việt Nam