Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hồng Hữu Trí
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hồng Hữu Trí
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Product Marketing
  • University of Economics, HCMC - UEH, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER
  • Trưởng nhóm tại KAKHU PREMIUM HOTPOT
  • Tiếng Anh giao tiếp