Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Thư ký/Trợ lý/ Admin
  • THUONG MAI UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HYBRID TECHNOLOGIES CO., LTD
  • Nhân viên tại STANDARD CHARTERED BANK VIETNAM