Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Thoan
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Thoan
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Leader
  • National Economic University – Faculty of foreign language, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại BAC KY INVESTMENT JSC.,- BAC KY LOGISTICS
  • Nhân viên tại SMBL COSCO MARKETING