Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Xuân Dũng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Xuân Dũng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Full Stack Developer
  • CNC Aptech Education Center, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng nhóm tại DOU Networks
  • Nhân viên tại Asian Live tech
  • Nhân viên tại Toradex vina