Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Văn Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Văn Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Executive
  • Thuongmai University (TMU), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CMC Global Company Limited.
  • Nhân viên tại Maison Restaurant