Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thanh Tâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thanh Tâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: HR Manager
  • Ho Chi Minh City University of Law, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Nin Sing Logistics Co.,Ltd
  • Nhân viên tại Duoc Dai Nam Joint Stock Company