Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Ngân Giang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thị Ngân Giang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: UX/UI Designer
  • Nhân viên tại FPT Retai
  • Nhân viên tại Hoozing