Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Kim Hồng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Kim Hồng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kế toán/ Admin
  • Cao Đẳng Công nghệ Thủ Đức, trình độ Cao đẳng
  • HUTECH UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại MELCOSA VIETNAM LTD
  • Nhân viên tại GALAXY STUDIO JOINT STOCK COMPANY