Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Duy Anh
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Duy Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Manager
  • Nhân viên tại LiHO VIETNAM - LiHO Tea - No.1 Bubble tea brand in Singapore
  • Nhân viên tại DAIKO VIETNAM - Japanese Consulting Agency
  • Kỹ năng giao tiếp