Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Tấn Phương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Tấn Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Business
  • Nhân viên tại SHOPEE VN