Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tuấn Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tuấn Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Key Account Manager, Area Sales Manager, Business Development Manager.
  • Trưởng nhóm tại OYO VIETNAM
  • Trưởng nhóm tại VINATABA - PHILIP MORRIS, HO CHI MINH BRANCH