Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Diệu Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Diệu Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Human Resources Manager
  • Trưởng phòng tại Growth Catalyst Vietnam, Hanoi
  • Trưởng phòng tại Huong Nghiep Compa, Hanoi