Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Song Ninh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Song Ninh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: CEH Security
  • Hutech University, trình độ Đại học
  • Hutech University, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Ngọc Phương Đông Co.Itd
  • Trưởng phòng tại Truong Phat Holding