Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Đức Hiệp
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Đức Hiệp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Quản lý kho
  • Nhân viên tại SCJ TV SHOPPING
  • Nhân viên tại VOLCAFE VN