Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hữu Tấn Phát
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Hữu Tấn Phát
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Quality Executive
  • TONDUCTHANGUNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại MEDICAL DEVICES AND BIOMATERIAL PLANT JSC
  • Nhân viên tại MEDICAL DEVICES AND BIOMATERIAL PLANT JSC