Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thanh Sơn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thanh Sơn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Bảo trì nhà máy/ điện
  • Nhân viên tại Công ty xuất nhập khẩu chế tạo máy HP
  • Nhân viên tại Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thái Bình ( TBS)
  • Nhân viên tại Công ty Dong A Vina