Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chế Văn Tùng
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Chế Văn Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên nhân sự
  • Nhân viên tại Công ty TNHH SX & TM TH VIỆT MY – VietMyGroup.net
  • Nhân viên tại Công Ty CP Đầu Tư Quốc Cường Land (LYN Property)
  • Nhân viên tại CTy HR Strategy Limited Company