Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Nhật Minh
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Nhật Minh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Professional Customs Senior
  • Trưởng nhóm tại SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLE
  • Trưởng nhóm tại JABIL VIETNAM CO., LTD