Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Hữu Trí
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Hữu Trí
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Marketing
  • Nhân viên tại Cát Tiên Sa
  • Nhân viên tại NCT Corporation