Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Minh Thư
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Minh Thư
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Head Marketing
  • RMIT University, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Central Retail Group Vietnam
  • Trưởng phòng tại Central Retail Group Vietnam
  • Nhân viên tại Herbalife Viet Nam Company