Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Tú
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Tú
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Hospitality and Tourism - Hue University, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại PROPZY VIETNAM (PROPZY.VN)
  • Nhân viên tại DREAM VIET EDUCATION (KYNA.VN)