Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Hoài Thương
  • 8 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Hoài Thương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital specialist/Strategic planning in Marketing & Communication
  • Foreign Trade University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Jobhop Asia
  • Nhân viên tại Jobhop Asia
  • Nhân viên tại Ogilvy