Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Thị Việt Nga
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đỗ Thị Việt Nga
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • ĐH Khoa Học và Công nghệ Hà Nội, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại fpt telecom
  • Nhân viên tại voleta (Performance agency)