Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Tiêu Thị Linh
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Tiêu Thị Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing Executive
  • Industrial University of Ho Chi Minh, trình độ Cao đẳng
  • Technology University of Ho Chi Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Mylife Company
  • Trưởng nhóm tại Pixie Viet Nam