Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Khánh Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Khánh Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Planner
  • UNIVERSITY OF WAIKATO, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại PERFORMICS
  • Nhân viên tại OMD VIETNAM