Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thanh Hằng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thanh Hằng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên Tuyển dụng / Chuyên viên đào tạo/ Admin
  • Đại học Hutech, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại THE PIZZA COMPANY VIETNAM