Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Đại học Hutech, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công Ty Lễ Cưới Iris