Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Viết Thuận
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Viết Thuận
  • Vị trí muốn ứng tuyển: IT Support/ IT Helpdesk
  • Học viện phần cứng và mạng fpt liên kế đào tạo với jetkinh ấn độ, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Công ty TNHH TMDV Bình Thiên