Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Chiêu Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Chiêu Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • UNIVERSITY OF FINANCE - MARKETING, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại M A N A B I E V I E T N A M
  • Trưởng nhóm tại CODERSCHOOL VIETNAM
  • Nhân viên tại TNT VIETNAM