Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thanh Nhàn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Phan Thanh Nhàn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content Creator/Marketing Performance
  • Học Viện Báo chí và tuyên truyền, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ADCMICRO ( VCCORP )
  • Nhân viên tại AFAMILY.VN ( VCCORP )