Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Việt Hòa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Việt Hòa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Data Analysis
  • HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION (HCMUE), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CODENGREEN CO,. LTD
  • Nhân viên tại MS INFORMATICS JSC