Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Âu Tuấn Vũ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Âu Tuấn Vũ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám Đốc Điều Hành
  • HA NOI UNIVERSITY BUSINESS AND TECHNOLOGY, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại PUZZLE HOME – PREMIUM FURNITURE COMPAN
  • Giám đốc tại VPBANK